podmínky | napište nám

Sbírka předpisů ČR: pohled na částky v roce 2020 Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2020 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 174, rozeslaná dne 23. října 2020
429. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
Částka 172, rozeslaná dne 22. října 2020
427. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
Částka 170, rozeslaná dne 22. října 2020
422. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
423. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Částka 171, rozeslaná dne 21. října 2020
424. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
425. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
426. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 169, rozeslaná dne 19. října 2020
421. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 168, rozeslaná dne 16. října 2020
416. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
417. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
418. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
419. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
420. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 167, rozeslaná dne 16. října 2020
415. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
Částka 165, rozeslaná dne 13. října 2020
406. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
Částka 164, rozeslaná dne 13. října 2020
405. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
Částka 163, rozeslaná dne 13. října 2020
403. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
404. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
Částka 161, rozeslaná dne 13. října 2020
397. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Částka 166, rozeslaná dne 12. října 2020
407. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
408. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
409. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
410. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
411. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
412. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
413. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
414. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 162, rozeslaná dne 8. října 2020
398. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
399. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
400. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
401. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
402. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 160, rozeslaná dne 6. října 2020
394. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
395. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
396. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)
Částka 159, rozeslaná dne 6. října 2020
393. Vyhláška o digitální technické mapě kraje
Částka 158, rozeslaná dne 30. září 2020
391. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
392. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 157, rozeslaná dne 30. září 2020
389. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %
390. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %
Částka 156, rozeslaná dne 30. září 2020
387. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
388. Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Částka 155, rozeslaná dne 25. září 2020
386. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Částka 154, rozeslaná dne 25. září 2020
380. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
381. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
382. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
383. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
384. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
385. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Za podporu mnohokrát děkujeme(c) 2008-2016 LevnyPravnik.cz, Radlická 112/22, 150 00 Praha 5, IČ: 27259153, DIČ: CZ27259153, info@levnypravnik.cz